آشنایی با بات معاملاتی سلام کریپتو

نحوه افزایش موجودی و برداشت از حساب

نحوه احراز هویت در بات

نحوه خرید از بات

s

نحوه فروش به بات